Ekstraordinært årsmøte torsdag 2. september – UTSETT grunna smittespreiing

I samband med sesongslepp-dagen vår 2. september blir det  ekstraordinært medlemsmøte. Grunna ei endring frå Kulturdepartementet i registering av medlem basert på betalt medlemsavgift foreslår styret i Voss HK ei innføring av medlemsavgift for trenarar, lagledeiarar, dommarar og styremedlem på 50 kroner i året for å sikre klubben naudsynt økonomisk Les mer…

Årsmøte VossHK

Tirsdag 12. februar er det årsmøte i Voss HK. Møtet finner sted i kafeen i idrettshallen fra kl. 19-20.30. Saksliste: 1. Valg av protokollfører 2.Presentasjon av årsmelding 3. Presentasjon av årsregnskap 4. Valg av styreleder 5. Nye styremedlemmer 6. 2019 – Hva ønsker vi å arbeide spesielt med? 7. Eventuelt. Les mer…