KONTAKTINFO OG FUNKSJONER STYRET Voss HK 2021

Leiar: Hege Toje
Mob: 412 33 840
E-post: hege.toje@gmail.com

Nestleiar: Kjersti Osa
Mob: 408 46 608
E-post: kjerstio@yahoo.com

Sportsleg kontakt: Ida Greiner Ormåsen
Mob: 922 44 290
E-post: idaigh@hotmail.com

Kasserar: Grete Bryn Kvist
Mob: 952 58 598
E-post: gretebkvist@gmail.com

Dommaransvarleg: Guro Kolbu Christensen
Mob: 995 21 911
E-post: gurokc@gmail.com

Sponsoransvarlig:

Matrialansvarleg: Arild Petterson
Mob: 412 24 900
E-post: Arild.petterson71@gmail.com

 

Valg av nye styremedlemmer: Det er ingen valnemd. Årsmøte 2019 har vedtok at alle lag må stille med ein representant til styret.

Det vil seie at når styremedlem går ut av må desse erstattast av ny representant frå same lag.