KONTAKTINFO OG FUNKSJONER STYRET VOSS HK 2024

Leiar: Johanne Holst Rokne
Mob: 971 38 849
E-post: johanne00rokne@live.no

Nestleiar: Birgitte Horn
Mob: 412 66 539
E-post: horn.birgitte@gmail.com

Sportsleg kontakt:
Hilde Andersen Hagen
Mob: 944 70 170
E-post: hildeandersen1989@gmail.com

Kasserar: Simona Schubertova,
Mob: 975 28 443,
E-post: Shandball75@gmail.com

Dommaransvarleg: Guro Kolbu Christensen
Mob: 995 21 911
E-post: gurokc@gmail.com

Matrialansvarleg: John-Inge Johnsen
Mob: 970 00 422
E-post: retardo@online.no

Sponsoransvarleg: 
Hege Toje
Mob: 41233840
E-post: hege.toje@gmail.com

Val av nye styremedlemmer: Det er ingen valnemd. Årsmøte 2019 har vedteke at alle lag må stille med ein representant til styret.

Det vil seie at når styremedlem går ut av må desse erstattast av ny representant frå same lag.