KONTAKTINFO OG FUNKSJONER STYRET Voss HK 2020

Leiar: Hege Toje
Mob: 412 33 840
E-post: hegetoje@gmail.com

Nestleiar: Nils Martin Seim
Mob: 481 54 386
E-post: nilsmartin@vossoppmaaling.no

Sportsleg kontakt: Ida Greiner Ormåsen
Mob: 922 44 290
E-post: idaigh@hotmail.com

Kasserar: Grete Bryn Kvist
Mob: 952 58 598
E-post: gretebkvist@gmail.com

Dommaransvarleg: Stig Aldal
Mob: 915 76 088
E-post: sti-al@online.no

Sponsoransvarlig: Kjersti Osa
Mob: 408 46 608
E-post: kjerstio@yahoo.com

Matrialansvarleg: Arild Petterson
Mob: 412 24 900
E-post: Arild.petterson71@gmail.com

Valg av nye styremedlemmer. Det er ingen valnemd. Årsmøte 2019 har besluttet at alle lag må stille med minst ein representant til styret.
Det vi sei at når styre medlemmer går ut må dei erstattes av ny fra samme lag.