KONTAKTINFO OG FUNKSJONER STYRET VOSS HK 2022

Leiar: Hege Toje
Mob: 412 33 840
E-post: hege.toje@gmail.com

Nestleiar: Kjersti Osa
Mob: 408 46 608
E-post: kjerstio@yahoo.com

Sportsleg kontakt/sponsoransvarleg: Linda Svoren Dregelid
Mob: 90037378
E-post: lindreg@online.no

Kasserar: Simona Schubertova,
Mob: 975 28 443,
E-post: Shandball75@gmail.com

Dommaransvarleg: Guro Kolbu Christensen
Mob: 995 21 911
E-post: gurokc@gmail.com

Matrialansvarleg: Arild Petterson
Mob: 412 24 900
E-post: Arild.petterson71@gmail.com

 

Val av nye styremedlemmer: Det er ingen valnemd. Årsmøte 2019 har vedteke at alle lag må stille med ein representant til styret.

Det vil seie at når styremedlem går ut av må desse erstattast av ny representant frå same lag.