STYRET I VOSS HANDBALLKLUBB

vald på årsmøtet 12. febuar. 2019

Styreleiar : Hege Toje
Mob: 412 33 840
E-post: hegetoje@gmail.com

Sportsleg leiar:

Kasserar: Gunstein Rekve
Mob: 900 13 007
E-post: gerekve@online.no

Dommaransvarleg:
Stig Aldal
Mob: 915 76 088
E-post: sti-al@online.no

Sponsoransvarlig:
Kjersti Osa
Mob: 408 46 608
E-post: kjerstio@yahoo.com

Styremedlem:
Grete Bryn Kvist
Mob: 952 58 598
E-post: gretebkvist@gmail.com

Styremedlem:
Siren Bakke Bryn
Mob: 950 92 821
E-post: bryn-gard@live.no

Styremedlem/nestleiar:
Kristin Kvåle Kjeilen
Mon: 977 68 207
E-post: kkvaa-kj@online.no

Styremedlem/skrivar/web-ansvarleg:
Frank Pedersen
Mob: 913 75 012
E-post: frank.pedersen@outlook.com

Valg av nye styremedlemmer. Det er ingen valnemd. Årsmøte 2019 har besluttet at alle lag må stille med minst ein representant til styret.
Det vi sei at når styre medlemmer går ut må dei erstattes av ny fra samme lag.