Voss Handballcup

Etter to år med avlysingar vil me no å skipa ein heidundrandes handballcup på Voss 22-24 april 2022. Cupen er for både jente- og gutelag frå 9- 13 år.

Påmeldinga til cupen er no åpen, siste tidsfrist for påmelding er 2. mars. 

For påmelding og informasjon om cupen, sjå nettsida Voss handballcup

Treningstider 2021/2022

Smittevern

Frå laurdag 25. september 2021 kl. 16 er det vanleg spillaktivitet i Voss idrettshall. Men nokre reglar tek me med oss vidare:
  • Om du føler deg sjuk – hald deg heime.
  • God hånd- og hostehygiene skal praktiserast på trening og kamp, det er handsprit ved inngangen til idrettshallen.

Dersom ein person i husstanden til utøvar, trenar eller person i støtteapparatet har fått bekrefta covid-19, skal utøvaren  ikkje delta i aktivitet.