Velkommen til 2023/2024 sesongen for Voss handballklubb!

 

Ballspel for førsteklassingar –  eit samarbeid med FBK Voss

For meir informasjon om oppstart hausten 2023 for Gjernes, Vangen og Gulfjordungen skule, sjå Ballspel for førsteklassingar

Oppstart for handball for alle førsteklassingar

Handballen for førsteklassingane startar opp etter haustferien. Ettersom Voss HK dekkar alle skulane på Voss, blir dei andre skulane invitert til å melde seg på handball i ei eigen annonsering på nettsidane våre og i avisa Hordaland. Det vert organisert eit felles informasjonsmøte for føresette for oppstart av handball uka før haustferien. Dei som ønsker å melde seg på handball kan nytte påmeldingsskjema “Ballspel for førsteklassingar 2023”  sjølv om dei ikkje går på Vangen, Gulfjordungen eller Gjernes skule. Kryss då av for alternativet “Berre handball” i påmeldinga.

Informasjonsmøte oppstart handball måndag 2. oktober kl. 18-20 i Voss idrettshall

Voss HK har eit eige informasjonsmøte for føresette måndag 2. oktober i kafeen Voss idrettshall i forkant av oppstart av treningar etter hausteferien og ber alle med born fødd 2017  som vil spele handball å møte på dette.

Kl. 18-19 – Gutar 2017

Kl. 19-20 Jenter 2017

Vel møtt!

Lag og treningstider

Her finn du oversikt over treningstider for hausten og laga våre. Me trener både på Voss gymnas og i Voss idrettshall.  For kontaktinformasjon til trenarar og lagleiarar for dei ulike laga, sjå fana “lag” på nettsida vår. Har du andre spørsmål, kontakt klubben på e-post: voss@rvn.handball.no

Treningstider 2023/2024