Oppstart av handball for 1-klasse

Me startar opp handball for førsteklassingar onsdag 20. oktober på Voss gymnas. Gutar 2015 trenar kl. 17-18, Jenter 2015 frå kl. 18-19. For påmelding og meir informasjon, sjå Handball for førsteklassingar.

Treningstider 2021/2022

Smittevern

Frå laurdag 25. september 2021 kl. 16 er det vanlig spillaktivitet i Voss idrettshall. Men nokre reglar tek me med oss vidare:
  • Om du føler deg sjuk – hald deg heime.
  • God hånd- og hostehygiene skal praktiserast på trening og kamp, det er handsprit ved inngangen til idrettshallen.

Dersom ein person i husstanden til utøvar, trenar eller person i støtteapparatet har fått bekrefta covid-19, skal utøvaren  ikkje delta i aktivitet.