Det som tar mest tid med å omberamme kampar er å finne ny tid med motstandarlaget. Første steg
er å ta kontakt med lagleiar på dette laget. Kontaktinformasjon på motstandarlag finn du i «min
håndball»-appen på oppsatt kamp.

Dei lyt og finne ny tid i hallen. Det er heimelaget som sjekkar
ledige tidspunkt i hallen. Sjekk banedagboka for ledig kamptid.

Ein må og avklare med dommarane at det nye tidspunktet passar.
Når du har fått avtalt ny tid, då kan du gå inn på «Min idrett» (https://minidrett.nif.no/). (Kamper
langt fram har ikkje fått tildelt dommar, då treng du ikkje å tenke på å avklara tidspunkt med
dommarar).

Trykk på lenken under for korleis du elektronisk omberammar kampar som lagleiar i klubben i min idrett:

Oppskrift på omberamming av kamper