Sportsleg kontakt barnehandball 6 -11 år: Ida Irene Greiner Hansen

Mobil: 922 44 290

E-post: idaigh@hotmail.com,

 

Sportsleg kontakt ungdom- og seniorhandball: Bodil Reime Sørli

Mobil: 958 05 224

E-post: bodilrs@gmail.com

 

Sportsleg utval: 

Kim Bakkerud

Erik Blindheim

Ingeborg Almeland Tveit

Bodil Reime Sørli

Ida Irene Greiner Hansen