Sportsleg kontakt:
Hilde Andersen Hagen
Mobil: 944 70 170
E-post: hildeandersen1989@gmail.com

Styreleiar Voss handballcup
Torbjørn Tveit Bakketun
Mobil: 982 10 130
E-post: bakketunt@gmail.com