Sportsleg kontakt barnehandball 6 -11 år: Hege Toje

Mobil: 412 33 840

E-post: hege.toje@gmail.com

 

Sportsleg kontakt ungdom- og seniorhandball: Bodil Reime Sørli

Mobil: 958 05 224

E-post: bodilrs@gmail.com