Hei alle klubbmedlem,

Då er det tida for årsmøte i klubben. Årsmeldinga ligg her:  Årsmelding 2022 Voss HK

Sakslista for møte: 

  1. Val av protokolførar
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsmelding for 2022
  4. Årsregnskap 2022
  5. Nye styremedlem
  6. Val av styreleiar
  7. Eventuelt

Teams-lenke til årsmøte finn De her: Årsmøte Voss HK

Kategorier: Ingen