Trenar-attest – obligatorisk for alle trenarar

På Idrettstinget 2021 vart det bestemt at “trenarattest” vert obligatorisk for alle trenarar i idretten. Alle som skal trene born og unge i Voss handballklubb må ta nettkurset som gir denne trenarattesten. Gi beskjed til sportsleg leiar, Bodil Reime Sørlie, når kurset er tatt (for kontaktinfo, sjå under). Kurset finn De her.

Treningsopplegg og tips

Voss handballklubb har klubbabonnement på Learn handball. Dette er en treningsdatabase som gir gode tips til øvingar og treningsopplegg etter alder på spelarane. For meir informasjon, sjå heimesida til learn handball

For å få tilgang til denne ressursen, kontakt sportsleg leiar Bodil Reime Sørlie, mobil: 958 05 224, e-post: bodilrs@gmail.com

Informasjon om minihandball og treningsopplegg for dei yngste finn du her:

Minihandball – tips og råd

Klubbforsikring ved skader på trening eller kamp

Voss handballklubb har klubbforsikring, for meir informasjon, sjå Gjensidige klubbforsikring
Har du, eller ein spelar på laget ditt, behov for å nytte denne forsikringa, ta kontakt med leiar i klubben.