Grunna ei endring frå Kulturdepartementet i registering av medlem basert på betalt medlemsavgift foreslår styret i Voss HK ei innføring av medlemsavgift for trenarar, lagleiarar, dommarar og styremedlem på 50 kroner i året for å sikre klubben naudsynt økonomisk støtte.
Møtet finn stad tysdag 5. oktober kl. 20 i kafeen i Voss idrettshall.
Sakslista for det ekstraordinære årsmøte er:
1. Godkjenning av innkalling
2. Val av protokollfører
3. Medlemsavgift for støtteapparat i klubben
4. Nye styremedlem
Vel møtt!
Kategorier: Ingen