Regler Voss HandballCup 2024

Turneringa går etter NHF sitt kampreglement, med følgende presiseringer og unntak:

Det er ikke mulighet til å ta «time out» og som hovedregel skal ikke tiden stoppes ved 7-meter kast. Dommeren vurderer og straffer misbruk eller taktisk uthaling av tid.

 • Regler for klassene:
  • Det laget som er ført opp som hjemmelag som starter kampen med avkast og spiller i angrep fra venstre mot høyre sett fra sekretariatet.
  • Laga må møta i god tid og være klar på banen straks kampen skal starta.
  • Det er ikke lov å benytte samme spiller på flere lag i samme klasse for 12 åringene. For 9 -11åringene er det tillatt å låne inntil 2 spillere mellom lagene, men vi kan ikke garantere at disse lagene får kamper som ikke krasjer i tid.
  • Dersom et helt lag stiller i 2 årsklasser blir det dobbelt deltakeravgift for alle spillerne.
  • Hvert lag må ha minst 2 innbyttere for å kunne stille lag.
  • Hver klubb har ikke lov å melde på mer enn 3 lag pr årsklasse.
  • Dispensasjoner på spillere som er gitt i siste sesong eller som er søkt om i cupen, gjelder og for Voss Handball Cup.

   

  • Jury og regler for eventuelle protester

   En jury vil behandle eventuelle protester fortløpende. Skriftlig og grunngitt protest må leveres sekretariatet senest 90 minutt etter kampen det gjelder er slutt, vedlagt kr. 200,- i protestgebyr. Pengene blir returnert dersom protesten blir tatt til følge. Husk navn og mobiltlf.nr på ansvarlig leder for det aktuelle laget.

  Juryen er samansett av Harry Stikholmen (dommeransvarlig), Guro K. Christensen (Cupstyret) og en leder utpekt fra tilreisende lag.