Velkomen til digitalt årsmøte 2021 for Voss handballklubb!

Saksliste:

  1. Val av protokolførar
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsmelding for 2021
  4. Årsregnskap 2021
  5. Nye styremedlem
  6. Val av styreleiar
  7. Eventuelt

Lenke til årsmøtet: Teams Årsmøte Voss HK

Vel møtt!

 

Kategorier: Ingen