Ekstraordinært årsmøte torsdag 2. september – UTSETT grunna smittespreiing

I samband med sesongslepp-dagen vår 2. september blir det  ekstraordinært medlemsmøte. Grunna ei endring frå Kulturdepartementet i registering av medlem basert på betalt medlemsavgift foreslår styret i Voss HK ei innføring av medlemsavgift for trenarar, lagledeiarar, dommarar og styremedlem på 50 kroner i året for å sikre klubben naudsynt økonomisk Les mer…