I samband med sesongslepp-dagen vår 2. september blir det  ekstraordinært medlemsmøte. Grunna ei endring frå Kulturdepartementet i registering av medlem basert på betalt medlemsavgift foreslår styret i Voss HK ei innføring av medlemsavgift for trenarar, lagledeiarar, dommarar og styremedlem på 50 kroner i året for å sikre klubben naudsynt økonomisk støtte.
Årsmøtet finn stad under sesongåpninga for Voss HK i Voss idrettshall 2. september. Tidspunkt annonserast i slutten av august.
Kategorier: Ingen