Saksliste årsmøte Voss handballklub

  1. Val av protokolførar
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Årsmelding for 2023
  4. Årsregnskap 2023
  5. Val av styreleiar
  6. Forslag frå styret om økonomiske endringar i klubben
  7. Sportsleg satsing og aktivitet i 2024
  8. Eventuelt

Det vert servering av kaffi og noko å bite i. Vel møtt til alle medlem!

Årsmelding Voss HK 2023

Kategorier: Ingen