Årsmøte VossHK

Tirsdag 12. februar er det årsmøte i Voss HK. Møtet finner sted i kafeen i idrettshallen fra kl. 19-20.30. Saksliste: 1. Valg av protokollfører 2.Presentasjon av årsmelding 3. Presentasjon av årsregnskap 4. Valg av styreleder 5. Nye styremedlemmer 6. 2019 – Hva ønsker vi å arbeide spesielt med? 7. Eventuelt. Les mer…