Tirsdag 12. februar er det årsmøte i Voss HK.
Møtet finner sted i kafeen i idrettshallen fra kl. 19-20.30.

Saksliste:

1. Valg av protokollfører
2.Presentasjon av årsmelding
3. Presentasjon av årsregnskap
4. Valg av styreleder
5. Nye styremedlemmer
6. 2019 – Hva ønsker vi å arbeide spesielt med?
7. Eventuelt.

Styret

Kategorier: Ingen