Voss HK og FBK Voss har sidan 2018 samarbeida om å gi førsteklassingane eit felles tilbod om ballspel ein gong i veka for skulane Vangen, Gjernes og Gullfjordingen. Skuleåret vert delt inn i ein fotballsesong og ein handballsesong. Fram til haustferien spelar borna fotball ute, etter haustferien og fram til april spelar dei handball inne. Treningstidene og den sosiale gruppa er den same, den einaste forskjellen er treningsstad og ballaktivitet. Det betyr kjekk balleik, gode vener og meir meistring heile året.

Uansett om ein veit om ein vil starte med fotball eller handball no i haust eller vente til våren, eller om ein er usikker på om ein i det heile vil delta så hadde me satt stor pris på om føresette har moglegheit til å kome på informasjonsmøte. Då får me moglegheita til å informere dykk om vårt tilbod!

Om det er spørsmål så tek de kontakt med Bjarte (FBK Voss) eller Ida (Voss HK)

Ida Irene Greiner Hansen
Mobil: 922 44 290
E-post: idaigh@hotmail.com

Bjarte Bergstrøm
Mobil: 97542820
E-post: ffo@fbkvoss.no

 

Påmeldingskjema til ballspel, klikk her

 

OPPSTART FOR HANDBALL

Handballen for førsteklassingane startar opp etter haustferien. Ettersom Voss HK dekkar alle skulane på Voss, blir dei andre skulane invitert til å melde seg på handball i ei eigen annonsering på nettsidane våre og i avisa Hordaland. Det vert organisert eit felles informasjonsmøte for føresette for oppstart av handball uka før haustferien.

 

FORELDREMØTE HANDBALL MÅNDAG 12. OKTOBER

KL. 18-19 FOR JENTENE

KL. 19-20 FOR GUTANE

Stad: Kafeen i Voss idrettshall