Voss HK og FBK Voss har sidan 2018 samarbeida om å gi førsteklassingane eit felles tilbod om ballspel ein gong i veka for skulane Vangen, Gjernes og Gullfjordingen. Skuleåret vert delt inn i ein fotballsesong og ein handballsesong. Fram til haustferien spelar borna fotball ute, etter haustferien og fram til april spelar dei handball inne. Treningstidene og den sosiale gruppa er den same, den einaste forskjellen er treningstad og ballaktivitet. Det betyr kjekk balleik, gode vener og meir meistring heile året.

Uansett om ein veit om ein vil starte med fotball eller handball no i haust eller vente til våren, eller om ein er usikker på om ein i det heile vil delta, kom på vårt felles digitale informasjonsmøte. Då får me moglegheita til å informere dykk om vårt tilbod!.  Påmeldinga kan og nyttast for dei som berre vil spele handball eller fotball. Vel møtt!

For å melde på bornet, nytt denne lenka her: Påmelding ballspel 1. klassingar 2021

Digitalt informasjonsmøte 8. september kl. 20

Innkalling på teams kjem på e-post til alle påmelde innan 7. september

For dei som berre vil ha informasjon, men ikkje har meld på bornet sitt på ballspel, ta kontakt med Bjarte (FBK Voss) eller Hege (Voss HK), så sender me teams-lenka.

Hege Toje
Mobil: 412 33 840
E-post: hege.toje@gmail.com

Bjarte Bergstrøm
Mobil: 975 42 820
E-post: ffo@fbkvoss.no

Oppstart for handballen – for alle!

Handballen for førsteklassingane startar opp etter haustferien. Ettersom Voss HK dekkar alle skulane på Voss, blir dei andre skulane invitert til å melde seg på handball i ei eigen annonsering på nettsidane våre og i avisa Hordaland. Det vert organisert eitt felles informasjonsmøte for føresette for oppstart av handball uka før haustferien. Dei som ønsker å melde seg på handball kan nytte påmeldingsskjema “Ballspel for førsteklassingar 2021”  sjølv om dei ikkje går på Vangen, Gulfjordungen eller Gjernes skule. Kryss då av for alternativet “Berre handball” i påmeldinga.