Informasjon til føresette

Velkomen til Voss Handballklubb!

 

Visjonen til Voss Handballklubb vil byggja på at klubben er ein lagidrett med breidde, humor, openheit, grundig og riktig grunntrening. Kjekke turar og positivt fellesskap.
For at me skal lukkas i å skapa eit godt miljø og eit positivt fellesskap er det viktig at du/dykk som føresette til spelarane i klubben set dykk godt inn i kva klubben kan tilby og kva klubben forventar av spelarar og foreldre.

Så det er viktig at Dykk les informasjonsskrivet grundig.

 

 1. Klubbhandbok

Klubbhandboka finn dykk på linken under.

Me oppmodar dykk til å lesa heile klubbhandboka for å tileigna dykk mest mogleg nyttig informasjon om klubben.

Revidert klubbhandbok pr 04.09.2017

 

 1. Facebook og heimeside.

Gjør deg kjend med heimeside til klubben. www.vosshk.no.
Her finner dykk oppdatert informasjon om klubben, styret, Voss Handballcup, lag, oppmenn, trenarar , medlemskap, støttemedlemskap, resultattabell og anna nødvendig informasjon frå forbundet generelt.

 

Lik sida til Voss handballklubb! Klubben har ein eigen facebookside https://www.facebook.com/vosshk
Det blir lagt ut informasjon, bileter, påminningar m.m.
Kvart lag har ei facebook gruppe som informasjonsverktøy frå oppmenn/trenarar til foreldre/spelarar.
For å få mest mogleg informasjon må dykk sørgja for å bli medlem av denne gruppa.
Snakk med trenar eller oppmann på laget.

 

 1. Min Håndball app og Min Idrett

Min Håndball app kan lastas ned på Google Play eller AppStore.
Her kan du følgje ditt eige lag, få varsel om kamper og kampendringar, resultat, varsel om dagens kampar.
Du kan også melde skade via portalen til Gjensidige.

Min Håndball på Google Play

Min Håndball på Appstore

 

Min Idrett – sjekk ut https://minidrett.nif.no

Alle spelarar skal betala medlemskontingent som består av ei treningsavgift og ein medlemskontingent.
Frå Min Idrett kan du betale for lisensar, tevlingar, arrangement og kurs.
Samt skrive ut lisenskort.
Dykk foreldre kan få eit samla oversikt over medlemskapane til barna dykkar og gjere påmelding og betaling for desse på ein stad.

 

 1. Utstyr

Klubbdrakt til kampar får spelarane låne av Voss handballklubb. Spelaren må sjølv halda seg med shorts/ treningsbukse under kamp.
Under trening og kamp må det brukas inne sko til egna bruk i idrettshall. Gjerne handballsko.
Oppmodar at spelarane har med eigen ball på trening. Hugs å merka ballen med spelarens namn.

 

 1. Inntektskjelder til klubben og lag.
Treningsavgift, sponsorer, tippemidlar, Voss Handballcup (VHC), støttemedlemskap og Dugnadsarbeid

 

– Treninskontigentsatsar sesongen 2018-2019

Medlemskontingent Årskostnad kr
Medlem 400,-
Støttemedlem 400,-
Treningsavgift, i tillegg til kontingent

Aldersgruppe

Under 10 år (minihandball) 0,-
10 – 11 år 0,-
12 år 600,-
13 år 600,-
14 år 725,-
15 år 775,-
16 år 775,-
Over 18 år 1225,-

 

– Dugnader

Alle foreldre og føresette som har born med i VHK , SKAL delta på planlagde dugnadar i regi av VHK.
Utover dette kan det einskilde lag organisera / ta på seg, eigne dugnader til inntekt for sitt eige lag.

 

– Grasrotandel , Norsk Tipping AS.

Sett gjerne din grasrotmottakar til Voss Handballklubb.

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/VossHK

 

– Voss Handball Cup

Foreldre til alle aldersbestemte spelarar, foreldre til rekruttar, samt seniorspelarar SKAL delta i

dugnadsarbeid under cup helga. Cupstyret har hovudansvaret for å delegere vidare til oppmenn.

Alle må vere budd på å delta på dugnad ved gjennomføring av Voss Handball Cup, da dette er

hovudinntekskjelda til klubben.

Dato for cup helga blir sett opp ved sesongstart. Alle foreldre må tileigna seg informasjon om

cupen på eit tidlig tidspunkt i sesongen. Om ein ikkje kan delta på dugnad under cuphelga MÅ

dykk sjølv skaffa erstattar t.d. Eldre sysken, besteforeldre, tanter og onkler etc.

 

– Støttemedlemskap

Me oppmodar dykk til å kjøpe støttemedlemskap i klubben. Dette gir gratis inngang til alle

klubbens heimearrangement og gode tilbod hjå klubbens samarbeidspartnarar.

Samarbeidspartnarar : Sjekk klubbens heimeside.

 

 1. Treningsvettregler og foreldrevett regler

Sett dykk godt inn i klubbens regler for spelarar og foreldre!

 

Treningsvettregler

 • På trening og kamp SKAL håret være i strikk. Smykker, øyredobbar, hårklemmer, og klokker skal av.
 • Ha med nødvendig utstyr som handball og handballsko.
 • Vere ein god ven, vær mot andre slik du ynskjer at andre skal vere mot deg.
 • Vere i ro med ball, kropp og munn når trenaren skal forklare noko.
 • Hold din plass i køen, sniking er forbode.
 • Felles drikkepausar.
 • Alle hjelper til med å samle ballar, kjegler eller vestar.
 • Ved brot på hovudsakleg treningsvettregler, skjer følgjande:
  • Man får først ein åtvaring.
  • Brot på reglar for andre gang er treninga ferdig for vedkommande.
  • På neste trening må foreldra til den det gjelder vere tilstade mens treninga pågår.

 

Foreldrevettregler

 1. Møt opp til kamp. Borna ynskjer det.
 2. Oppmuntra alle spelarane under kampen. Ikkje berre eigne born.
 3. Oppmuntring både i medgang og motgang – ikkje gje kritikk.
 4. Ikkje forsøk å påverka borna under kamp.
 5. Ikkje kritiser dommaravgjersler. Sjå på dommaren som ein vegleiar.
 6. Lær borna å tole både siger og tap.
 7. Oppmuntra, ikkje press borna til å delta.
 8. Respekter lagsleiars bruk av spelarar.
 9. Spør om kampen var morosam og spennande. Ikkje fokuser på resultatet.
 10. Sørg for riktig og fornuftig utstyr.
 11. Respekter arbeidet klubben gjer. Tilby di hjelp.
 12. Det er barnet ditt som spelar handball – ikkje du.
 13. Det viktigaste: At barnet ditt trivast, og har det moro saman med vener.