Treningstid: Måndag kl. 17 – 18  i Voss idrettshall

Trenar: 

Runa Blomsnes Gyldenskog, mob: 909 25 775, runagyldenskog@gmail.com

Lagleiar: Sigrid Gerhardsen Bjordal, mob: 908 51 802, sigrid.bjordal@gmail.com