Klubben leier to hallar for treningane våre; Voss idrettshall og Voss gymnas. Dersom du ønsker å spele på eitt lag, sjå laglista på nettisida vår og ta kontakt med trenar eller lagleiar!

Kategorier: Treningstider