VossHK Treningstid 2018-2019

Fram til haustferien: Felles trening for jenter og gutar f. 2009, 2010 og 2011 onsdagar kl. 17-18.

Gutar f. 2011 startar opp eigne treningar frå 27. september.

Kategorier: Treningstider