Grunna usikre tilhøve i samband med pandemien vil ikkje Voss Handball Cup 2021 bli arrangert i april som vanleg. Vi forsøker i staden å arrangere ein cup på Voss 8-10 oktober.  

Har du spørsmål? Kontakt klubben på voss@rvn.handball.no