Trenar: Erik Blindheim

Mob: 480 66 375

E-post: eri-blin@online.no

Oppmann: Svanhild Spilde

Mob: 971 77 909

E-post: ekt.svanhild@gmail.com

Treningstid: Mandager kl. 19:30-21:00, torsdagar kl.19:30 – 21:30 og fredagar kl. 15:30-17:00.
(Voss Gymnas)