Trenarar: Hilde Andersen Hagen og Eivind Mølster
mob: Hilde 944 70 170
e-post: hildeandersen1989@gmail.com / eivind.molster@gmail.com

Oppmann: Arild Øvsthus
mob: 995 21 911
e-post: Arild.ovsthus@hfk.no

Treningstid: Mandag 17-18.30 (Voss idrettshall) og torsdag 18-19 (Voss gymnas)