Oppstart av handball for alle førsteklassingar f. 2015 på Voss finn stad  onsdag 20. oktober på Voss gymnas. Gutar 2015 trenar frå kl. 17-18, jenter 2015 frå kl. 18-19.

Det vert informasjonsmøte om handball for førsteklassingar onsdag 6. oktober kl.  19 i kantina på Voss gymnas. Det er viktig at føresette deltek på dette møtet, så ver gild å sett av tida.

Vi har laga facebook-gruppar for laga og ber føresette om å melde seg inn her:

Voss handballklubb – Jenter 2015

Voss handballklubb – Gutar 2015

Handballen er eit gratis tilbod det første året og aktivitet er dreven av føresette. Voss handballklubb gjev opplæring og støtte.

Borna for ei velkomstpakke frå klubben og me treng difor ei påmelding fra Dykk dersom de ønsker at bornet skal være med på handball.

For enkeltheit skuld nyttar vi same skjema som 1. klasse ballspel. Sjå bort frå spørsmål om fotball i dette skjemaet, og vel alternativet “berre handball” : Påmelding handball 1. klasse