STYRET I VOSS HANDBALLKLUBB

vald på årsmøtet 13. febuar. 2018

Styreleiar : Hege Toje
Mob: 412 33 840
E-post: hegetoje@gmail.com

Sportsleg leiar:

Kasserar: Gunstein Rekve
Mob: 900 13 007
E-post: gerekve@online.no

Dommaransvarleg/Sponsoransvarleg:
Sandy Mathieson
Mob: 901 81 120
E-post: sanmyr@online.no

Styremedlem:
Siren Bakke Bryn
Mob: 950 92 821
E-post: bryn-gard@live.no

Styremedlem/nestleiar:
Kristin Kvåle Kjeilen
Mon: 977 68 207
E-post: kkvaa-kj@online.no

Styremedlem/skrivar/web-ansvarleg:
Frank Pedersen
Mob: 913 75 012
E-post: frank.pedersen@outlook.com

Valnemnd for årsmøte 2019: Arne Moen, Guro Kolbu Christensen, Kari Løkkebø Saue, Anders Rykke.