STYRET I VOSS HANDBALLKLUBB


- vald på årsmøtet 13. febuar. 2018

Styreleiar i Voss HK:
Hege Toje
tlf: 41233840

Sportsleg leiar:
 ---

 
Kasserar:
Gunstein Rekve
Tlf: 90013007
Rekneskap
Budsjett

Dommaransvarleg/Sponsoransvarleg:

Styremedlem:
Siren Bakke Bryn
Tlf: 95092821

Styremedlem/nestleiar:

Styremedlem/skrivar:
Frank Pedersen 
Tlf: 91375012

 

Valnemnd for årsmøte 2019: Arne Moen, Guro Kolbu Christensen, Kari Løkkebø Saue, Anders Rykke,

Revisor : Norvald Fretheim
 
 
Fordeling av ein del ansvar og oppgåver i Voss HK:

 
Utdanningsanvarleg/ -kontakt:
Erik Blindheim
Dommarutval/ -ansvarleg:
Harry Stikholmen
Dommarutval - frå laga:
Sandy Mathieson
Økonomiutval:


PR/sponsor-ansvarleg:
Kåre Norevik
Kontakt- og Omberammingsansvarleg:
Kari Løkkebø Saue
Ansvarleg for kampsekreteriat:
Geir Helland
Materialforvaltar:
Guro Kolbu Christensen
Kaféansvarleg:
Bodil Reime Sørlie
Voss Handball Cup - turneringsleiar:
Guro K. Christensen
 Park Hotel Cup - turneringsleiar: Monica Bakketun
Ansvarleg for nettsida www.vosshk.no:
Kari Løkkebø Saue
Redaktøransvar for www.vosshk.no:
Styreleiar i Voss HK
 
26.03.17


Vedtekter for Voss Handballklubb finn du her (Oppdaterte i mars 2001).
 SPONSORAR
 

 

 
 

Voss Handballklubb
Postboks 309
5701 VOSS
Epost: voss@rvn.handball.no
        Rediger