STYRET I VOSS HANDBALLKLUBB


- vald på årsmøtet 16. febuar. 2016: Referat frå årsmøtet 2016

Styreleiar i Voss HK:
Cecilie Disch-Haugo
Tlf: 414 78 383

Sportsleg leiar:
Kari Løkkebø Saue
Tlf: 980 76 509
Ledar sportslig utvalg
Sportslig ansvarlig
Treningstider
Omberamming kampar (saman med oppmenn)

 
Kasserar:
Rekneskap
Budsjett

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem/nestleiar:

Styremedlem/skrivar:

Styremedlem/utstyrsansvarleg:

Valnemnd for årsmøte 2018: Anders Rykke, Erik Blindheim og Monica Bakketun

Revisor : Norvald Fretheim
 
 
Fordeling av ein del ansvar og oppgåver i Voss HK:

 
Utdanningsanvarleg/ -kontakt:
Erik Blindheim
Dommarutval/ -ansvarleg:
Harry Stikholmen
Dommarutval - frå laga:
Sandy Mathieson
Økonomiutval:


PR/sponsor-ansvarleg:
Kåre Norevik
Kontakt- og Omberammingsansvarleg:
Kari Løkkebø Saue
Ansvarleg for kampsekreteriat:
Geir Helland
Materialforvaltar:
Guro Kolbu Christensen
Kaféansvarleg:
Bodil Reime Sørlie
Voss Handball Cup - turneringsleiar:

 Park Hotel Cup - turneringsleiar: Monica Bakketun
Ansvarleg for nettsida www.vosshk.no:
Kari Løkkebø Saue
Redaktøransvar for www.vosshk.no:
Styreleiar i Voss HK
 
26.03.17


Vedtekter for Voss Handballklubb finn du her (Oppdaterte i mars 2001).
 SPONSORAR
 

Voss Handballklubb
Postboks 309
5701 VOSS
Epost: voss@rvn.handball.no
        Rediger