Innbyttebegrensninger i aldersbestemt hånd
Fra og med sesongen 2013-14 er det kun anledning til å bytte spillere når eget lag har ballkontroll. Regelen gjelder for alle kamper i aldersbestemte klasser som spilles på full bane, til og med Jenter/Gutter 16 år.
Regelendringen ble vedtatt av Forbundsstyret i Norges Håndballforbund 23. mai 2013.

Hensikten
er å stimulere til at spillere får utvikle seg til å beherske alle spillets deler/faser - med andre ord motvirke enkelte tendenser til spesialisering av rene angreps- eller forsvarsspillere. Norges Håndballforbund (NHF) har gjennomført prøving av regelen i Rica Cup (Bylagsturneringen) og NM Regionslag de siste to årene, med positive tilbakemeldinger. I Danmark har en slik regel vært praktisert siden 2008 i ungdomshåndballen. I følge det danske håndballforbundet (DHF) er denne endringen en av suksessfaktorene i talentutviklingsarbeidet. Lagene varierer mer med formasjoner i forsvarsspillet enn tidligere, de må tilpasse spillet mer til spillertypene. Innstillingen til forsvarsspill er endret, spillerne får nye utfordringer og et bredere erfaringsgrunnlag, noe som påvirker den individuelle spillerutviklingen på en positiv måte.
 
 
Den nye regelen
Det er lov å bytte når eget lag har ballkontroll (er i besittelse av ballen, eller det er dømt et kast som gir laget ballen).

 - Gjelder for alle kamper til og med Jenter/Gutter 16 som spilles på full bane.
 - Det er ikke er anledning til å bytte spillere ved spilletidsavbrudd, dersom laget ikke har ballkontroll.
 - Det er lov å bytte spillere ved skade, etter at dommeren har gitt time-out (tegn 15)  og gitt tillatelse for inntil to personer
   til å betre spillebanen (tegn 16).
 - Det kan byttes spillere ved Lags time-out

Brudd på regelen bestraffes som feil innbytte, og den feilende spilleren (spilleren som entrer banen) tildeles to minutter utvisning.

Se spillereglene: 

NB: Regelendringene gjelder ikke for målvakt.(Utespiller som blir målvakt har samme rettigheter som målvakt.)

 SPONSORAR

 

 

 
 

Voss Handballklubb
Postboks 309
5701 VOSS
Epost: voss@rvn.handball.no
        Rediger