Dugnad "Hordaland"
Når det gjelder dugnad i Hordaland så er det laget en rullering over
lagene i hvilken rekkefølge man skal ha dugnad. Etter planen skal
klubben ha dugnad i Hordaland en gang i måneden.
Mail sendes til oppmann måneden før deres lag skal ha dugnad.
Oppmøte på Svartenakken gjeldande dato kl 16.30 (dei set stor pris på at me er presise) Det tek frå 1 1/2 til 2 1/2 time, avhenger av kor mange som deltek. Ok antal er rundt 7 stk vaksne på vanlig opplag.
Dette er dugnad som spelarane, iallefall dei over 12, kan gjennomføra sjølve, men ein treng og nokre vaksne for å organisera slik at det går greitt føre seg. Opplaget varierer mellom 7000-14000 aviser.
 

Oppdatert 27.09.13
 SPONSORAR

 

 

 
 

Voss Handballklubb
Postboks 309
5701 VOSS
Epost: voss@rvn.handball.no
        Rediger