Dugnad kafé haust 2016
CAFE DUGNAD VÅREN 2016
Dugnad starter ca. 1 time før og er ferdig ca. 30 min etter kamp.

Les den røde permen nøye, den forklarer hvordan kafedriften skal foregå og hvordan en skal ta oppgjøret etter at dugnaden er ferdig.
(Permen finner du i skapet i boden til kafeen)

Laget stiller med to i kafé og en i billettsalg/rydding av tribune. Ungene på laget kan gjerne delta på dugnaden.

Hugs støttemedlemsblanketter som skal selges ved billettsalg, til de som ønsker å støtte klubben.

NB: Laget som har ansvar for kafé dugnad må gå inn å sjekke i arrangørdagboken om det er endringer på kamper når det nærmer seg kaféansvar.

Kafedugnad høsten 2016
Dato:
Lag ansvarlig for café:
Antall kamper:
Ca. kl. slett:
17.09.16
J11
6
Ca. 12:00-17:30
26.09.16
K7
1
Kampstart 19:15
02.10.16
J15
3
Ca. 11:00-17:40
26.10.16
K3
1
Kampstart 19:00
29.10.16
J13
5
Ca. 10:00-19:30
06.11.16
J15
2 (egne kamper)
Kampstart 13:00
09.11.16
J15
1
Kampstart 19:00
12.11.16
K3/K7
2 (egne kamper)
Kampstart 14:00
30.11.16
K7
1
Kampstart 19:15
04.12.16
J10
10
Ca. 10:00-19:50
17.12.16
K7
1
Kampstart 13:30

Dugnad 29.10.16 - J13 - Lang dugnad - kan be om hjelp fra f.eks. J16

Dugnad 04.12.16 - J10 - Lang dugnad - kan be om hjelp fra f.eks. J15 som har kamper på slutten av dagen
I tillegg til kafedugnad har J15, J16, K7 og K3 fått fellesdugnad sendt på mail
 SPONSORAR

 

 

 
 

Voss Handballklubb
Postboks 309
5701 VOSS
Epost: voss@rvn.handball.no
        Rediger