INFO FOR 10- OG 11-ÅRS KLASSANE
03.10.11:  Region Vest ønsker å komme med en presisering på en problemstilling man kan oppleve i forbindelse med dømming av kamper med nedsenket tverrligger:

Kamper hvor det benyttes nedsenket tverrlegger (10 og 11 år):

Ved skudd i den nedsenkede tverrleggeren, eller i forlengelsen av denne (i opprinnelig tverrligger) er det ofte vanskelig for både dommere, spillere , trenere og publikum å oppfatte om ballen traff den ene, eller andre tverrleggeren. Det er også store rom for tvilstilfeller og individuell vurdering fra dommernes side.
 
For å fjerne enhver tvil skal følgende praktiseres i alle kamper hvor det benyttes nedsenket tverrligger;
 
Ved skudd i tverrliggere, enten den nedsenkede, eller den opprinnelige, skal spillet fortsette i alle tilfeller. Om ballen skulle gå mellom tverrliggerne, skal det dømmes utspill fra målvakt.
(noen haller har nedsenkede tverrliggere hvor ballen fysisk kan gå i mellom opprinnelig tverrligger og den nedsenkete tverrliggeren. Det skal i slike tilfeller ikke dømmes mål, men spillet skal gjenopptas med utspill fra målvakt)
 
 
11.11.10   Voss Hk har fått fylgjande presisering frå Region Vest:

"Det ble gjort et vedtak på regionstinget i mai om at man i alle kamper i 10 og 11 års klassene skal benytte nedsenkbare tverrliggere.

Dette er ikke noe arrangør, de spillende lagene eller lagledere kan styre, om man skal bruke eller ikke. Arrangør plikter å sette opp tverrliggere, samt ta dem bort etter kamp. Selv om alle parter skulle være enig i at man ikke ønsker å bruke nedsenkbare tverrliggere, så er det altså ikke rom for å unngå regelverket. "

Dette må me fylgja opp. Tverrliggarane er plassert under tribuna, lengst frå inngangen.

Finn desse fram før kampane startar og heng dei opp på kampar i 10 og 11 årsklassane.
 SPONSORAR

 

 

 
 

Voss Handballklubb
Postboks 309
5701 VOSS
Epost: voss@rvn.handball.no
        Rediger